V FESTIVAL DEL JOC DEL PIRINEU 2020
Reserva de places per partides exclusives:

Les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. D'acord amb lo disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que pot exercir el dret d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça dels Oms 1, 25700 La Seu d'Urgell (Lleida), o per correu electrònic a informatica@aj-laseu.cat.

Ajuntament de la Seu d'Urgell - NIF: P2525200H - Tlf. 973 350 010 - Plaça dels Oms, 1 - 25700 La Seu d'Urgell (Lleida) - Termes i condicions.